Reklamační řád

Při případné reklamaci vyplňte protokol po Vašem přihlášení ve složce

Obchod / Reklamace / Nová reklamace

 

1. Všeobecné ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti VS.com, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupeného u společnosti VS.com, s.r.o. je přikládána "Faktura" a "Záruční List" (dle povahy zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem "Záručního listu" nebo "Faktury“. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

2. Záruční podmínky

   Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na "Záručním Listu", pokud uvedena není je záruka 6 měsíců. U tiskáren je záruka na tiskovou hlavu a ostatní příslušenství 6 měsíců. Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem. Záruční doba začíná dnem vystavení dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává zákazník záruku novou v délce dle zákona - minimálně však do doby trvání záruky původního výrobku. Zákazník dostane "Reklamační list", kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto "Reklamačního listu".

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

   Na spotřební materiál (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie atp.) je poskytována omezená záruka.

Společnost VS.com, s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

3. Způsob provedení reklamace

Reklamace se vyřizují výhradně v provozovně společnosti VS.com, s.r.o., Hlavní 27, 28575 Žehušice nikoliv u zákazníka. Reklamaci přijímá odpovědný pracovník na provozovně.

Výjimku tvoří speciální obchodní případy, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny. Zboží musí být v původním obalu, v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství. Zákazník prokáže původ zboží předložením "Faktury". Reklamace budou uznány pouze v případě, že je specifikovaná konkrétní závada. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady. Popis závady má obsahovat HW a SW konfiguraci, při které se závada projevuje. Po obdržení reklamovaného zboží naší společností Vám zasíláme potvrzení o převzetí zboží k reklamaci ve formátu korespondenčního lístku, kde jsou uvedena následující data: Datum reklamace, datum převzetí rekl. zboží, název zboží, výrobní číslo, evidenční číslo reklamace.

4. Závěrečná ustanovení

Předchozí reklamační řád naleznete zde

Doporučení:

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem a rádi Vám doporučíme způsob jak reklamované zboží zaslat přímo k nám nebo do servisu, zkrátí se tím doba reklamace.

Formulář popisu závady základaní desky, nutné vyplnit reklamujete li základní desku.

 

V tomto místě naleznete tip z našich novinek


© VS.com, s.r.o. - K Lávce 103 - 285 75  Žehušice
e-mail: vscom@vscom.cz www: www.vscom.cz shop: shop.vscom.cz