Bezpečnost a ochrana dat


Chráníme Vaše soukromí: zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Bližší informace publikujeme v tomto dokumentu.

Registrační údaje: při registraci v internetovém obchodě zadáváte některé své osobní údaje.
Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Údaje o Vás: během zákonné doby evidujeme informace o Vás které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Prohlášení: naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná.
Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Váš souhlas: používáním internetového obchodu a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů
o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu.

 

Michal Smítka
jednatel společnosti VS.com, s.r.o.

V tomto místě naleznete tip z našich novinek


© VS.com, s.r.o. - K Lávce 103 - 285 75  Žehušice
e-mail: vscom@vscom.cz www: www.vscom.cz shop: shop.vscom.cz